glossary

Ευρετήριο επεξήγησης τεχνικών όρων

Όρος Περιγραφή
GB To Gigabyte (GB) είναι μονάδα μέτρησης χωρητικότητας αποτελούμενη απο 1024MB.
MB To Megabyte (MB) είναι μονάδα μέτρησης χωρητικότητας αποτελούμενη απο 1024KB.
KB To Kilobyte (KB) είναι μονάδα μέτρησης χωρητικότητας αποτελούμενη απο 1024 bytes.
Byte To byte είναι μονάδα μέτρησης χωρητικότητας αποτελούμενη απο 8 bit.
Bit To bit είναι πληροφορία αποτελούμενη από τον αριθμό 1 ή το μηδέν.
Server Ηλεκτρονικός υπολογιστής που εξυπηρετεί άλλους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με τους οποίους επικοινωνεί μέσω τοπικού δικτύου ή του διαδικτύου.
Client Ηλεκτρονικός υπολογιστής που στέλνει αιτήματα προς έναν ή περισσότερους servers.
Backup Η ύπαρξη αντιγράφων αρχείων ασφαλείας
Cloud Ηλεκτρονικός υπολογιστής που εξυπηρετεί αιτήματα των clients μέσω διαδικτύου.
Software Λογισμικό.
Hardware Τα υλικά εξαρτήματα από τα οποία απαρτίζεται ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής.
Συγχρονισμός Επικαιροποίηση δεδομένων με τη μέθοδο της μεταφοράς μόνο των αλλαγών μεταξύ αφετηρίας και προορισμού.
Ιστορικότητα Η δυνατότητα επαναφοράς οποιουδήποτε υφιστάμενου ή διαγραφέντος αρχείου στην κατάσταση που αυτό ήταν κάποια συγκεκριμένη στιγμή στο παρελθόν.
File Server Εξυπηρετητής που διαχειρίζεται την ανάκτηση, αναζήτηση, αποθήκευση, διαγραφή αρχείων ως κεντρικό συστημα μιας ομάδας client υπολογιστών.
Cloud Backup Ύπαρξη αντιγράφων ασφαλείας σε απομακρυσμένο εξυπηρετητή (server).
Backup Experts Η πρώτη ελληνική εταιρεία που ασχολείται "end to end" με το Cloud Backup στην Ελλάδα.
Backup Plan Η στρατηγική ανάκτησης δεδομένων μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού βάσει του οποίου θα ανακτήσει τα χαμένα αρχεία του.
RAID Ομάδα αποτελούμενη από 2 ή περισσότερες μονάδες αποθήκευσης τις οποίες το λειτουργικό σύστημα "βλέπει" σαν μια μεμονομένη συνολική μονάδα αποθήκευσης.
Αδιάλλειπτη Λειτουργία Λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων συνεχής και αδιάκοπη στο διάβα του χρόνου.
USB Κοινώς αποδεκτό πρωτόκολλο επικοινωνίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή με περιφερειακές συσκευές. (Universal Serial Bus)
Κρυπτογράφηση Διαδικασία κωδικοποίησης την πληροφορίας με σκοπό την αποφυγή υποκλοπής της.
Upload Η αποστολή μέσω internet αρχείων σε απομακρυσμένο υπολογιστή.
Download Η λήψη μέσω internet αρχείων από απομακρυσμένο υπολογιστή.
Αλγόριθμος Delta Η εύρεση των διαφορών των αρχείων μεταξύ της αφετηρίας και του προορισμού αντιγραφής.
Software RAID RAID συστοιχία μονάδων αποθήκευσης την λειτουργία της οποίας διαχειρίζεται το λειτουργικό σύστημα.
Hardware RAID RAID συστοιχία μονάδων αποθήκευσης την λειτουργία της οποίας διαχειρίζεται ελεγκτής RAID (RAID Controller).
Link Aggregation Πρωτόκολλο ενοποίησης καρτών δικτύου ή switches με σκοπό τη διεύρυνση των δυνατοτήτων επικοινωνίας τους με το τοπικό δίκτυο.
TB To Terabyte (TB) είναι μονάδα μέτρησης χωρητικότητας αποτελούμενη απο 1024GB.
Internet Το Internet ή διαδίκτυο είναι ένα πλέγμα από εκατομμύρια διασυνδεδεμένους υπολογιστές που εκτείνεται σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη και παρέχει τις υπηρεσίες του σε εκατομμύρια χρήστες.
Mbps Μονάδα μέτρησης της ταχύτητας του δικτύου εκφραζόμενη ανά δευτερόλεπτο και αποτελούμενη από 1000000 bits (megabits per second).
Shared Folder Φάκελος δεδομένων με πρόσβαση και από χρήστες του τοπικού δικτύου.
Τερματικό Υπολογιστής συνδεδεμένος στο τοπικό δίκτυο που στέλνει αιτήματα για εξυπηρέτηση σε server του δικτύου αυτού.
File System O θεμέλιος λίθος για την αποθήκευση των αρχείων μας στις μονάδες αποθήκευσης του υπολογιστή μας.
Smart Data Δεδομένα που αφορούν στην παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας των μέσων αποθήκευσης.
Production Server Εξυπηρετητής που διεκπεραιώνει αιτήματα που αφορούν στην πραγματική παραγωγή της εταιρείας ή του οργανισμού που ανήκει.
ZFS Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας όσον αφορά την αποθήκευση αρχείων στις μονάδες αποθήκευσης. Ασφαλές, γρήγορο, σταθερό και αξιόπιστο. (Zettabyte File System).
RAM Μνήμη που αξιοποιείται στη διεκπεραίωση των διεργασιών του υπολογιστή προσωρινά. Δεν διατηρεί τα περιεχόμενά της μετά την επανεκκίνηση ή τον τερματισμό λειτουργίας. Ενδέχεται να μη διατηρεί τα περιεχόμενά της και μετά το πέρας των διεργασιών για τις οποίες αξιοποιείται (Random Access Memory).
Ανθρώπινο Λάθος Ατυχές γεγονός οφειλόμενο σε εκούσια ή ακούσια ενέργεια του ανθρώπινου παράγοντα.
Σκληρός Δίσκος Συσκευή που αποσκοπεί στην αποθήκευση, προσπέλαση, διαχείρηση δεδομένων με δυνατότητα να διατηρεί τα δεδομένα αυτά ακόμη και όταν δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.
UPS Συσκευή που αποσκοπεί στην προστασία των πληροφοριακών συστημάτων σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας ρεύματος ή πτώσης τάσεως (Uninterruptible Power Supply).
Εφεδρική Στρατηγική Η στρατηγική που έχει προγραμματίσει να ακολουθήσει μια εταιρεία ή ένας οργανισμός προκειμένου να ανακτήσει τα χαμένα αρχεία του.
Τμήμα ΙΤ Το τμήμα μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού που είναι υπεύθυνο για την διαχείρηση των πληροφοριακών συστημάτων.
Τεχνολογία Το πηλίκο της απόδοσης ως προς τους αξιοποιούμενους συντελεστές της παραγωγής. Μια εταιρεία π.χ. διαθέτει υψηλότερη τεχνολογία από μια άλλη όταν μπορεί και παράγει το ίδιο ή και καλύτερο προϊόν με τα ίδια ή λιγότερα ανά μονάδα κόστη σε σχέση με μια άλλη.
Αυτοματοποίηση Η εκτέλεση αναγκαίων εργασιών από τα πληροφοριακά συστήματα μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού χωρίς την ανάγκη παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα.
on-site Backup Η ύπαρξη εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας εντός του χώρου που στεγάζεται η εταιρεία ή ο οργανισμός.
off-site Backup Η ύπαρξη εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας εκτός του χώρου που στεγάζεται η εταιρεία ή ο οργανισμός.
incremental Backup Η επικαιροποίηση των αρχείων και των φακέλων με τη μεταφορά μόνο των υφιστάμενων αλλαγών μεταξύ αφετηρίας και προορισμού.
Mobile Device Φορητή συσκευή που επιτρέπει την πρόσβαση στο διαδίκτυο και την πλοήγηση σε ιστοσελίδες.
E-Mail Ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ χρηστών τοπικού δικτύου ή του διαδικτύου.
Cloud Storage Ύπαρξη αρχείων σε απομακρυσμένο εξυπηρετητή (server) χωρίς τη διατήρηση Ιστορικότητας με κύριο στόχο τον εύκολο διαμοιρασμό (sharing) και πρόσβαση σε αυτά από κάθε είδους υπολογιστή ή smart συσκευή.
Mobile Συσκευή Φορητή συσκευή με δυνατότητα πρόσβασης στο Internet.
AES 256 Bit Encryption Κοινώς αποδεκτό ανοικτού κώδικα πρωτόκολλο κρυπτογράφησης αρχείων.
Risk Management Όλες οι ενέργειες που κάνει μια εταιρεία για να λάβει επιχειρηματικά ορθές αποφάσεις έναντι του επιχειρηματικού κινδύνου.
Daily Updated Backup Αυτόματη διαδικασία λήψης αντιγράφων ασφαλείας που επαναλαμβάνεται καθημερινά, με στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη επικαιροποίησή τους.
Dat Tapes Παρωχημένο μέσο αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας backup που βασιζόνταν στην τεχνολογία ταινιών μαγνητικής επάλλειψης.
Data Τα δεδομένα, αρχεία και κατάλογοι. Προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα "δίδω".
Remote Access Ένα από τα μοναδικά πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Backup Experts Cloud Backup με το οποίο αποκτάτε πρόσβαση στα αρχεία σας από οποιοδήποτε σημείο υπάρχει internet πρόσβαση, με οποιαδήποτε mobile συσκευή ή PC, οποιαδήποτε στιγμή.
Κανόνας των τριών σημείων Ο χρυσός κανόνας του backup: Τα αρχεία για να μην διατρέχουν κίνδυνο απώλειας πρέπει να βρίσκονται ταυτόχρονα σε τουλάχιστον 2 τοπικά και 1 απομακρυσμένο σημείο αποθήκευσης. Τα 3 σημεία πρέπει να είναι πλήρως επικαιροποιημένα (updated) και συγχρονισμένα (synchronized) μεταξύ τους.
SSD Solid State Drive. Σκληρός δίσκος που δεν φέρει κινούμενα μέρη και υπερβαίνει κατά πολύ την ταχύτητα ανάγνωσης-εγγραφής των παραδοσιακών σκληρών δίσκων.
Bad Sector Σημείο μέσου αποθήκευσης που δεν μπορεί να ανακτηθεί ή να εγγραφεί.
Bad Sectors Ομάδα αποτελούμενη από πολλά bad sector, δηλαδή σημείων ενός μέσου αποθήκευσης που είναι αδύνατο να ανακτηθούν ή να εγγραφούν.
File Corruption Αλλοίωση δεδομένων προερχόμενη από δυσλειτουργία του μέσου αποθήκευσης, όπως π.χ. bad sectors.
Data Corruption Αλλοίωση δεδομένων προερχόμενη από δυσλειτουργία του μέσου αποθήκευσης, όπως π.χ. bad sectors.
Master Boot Record Το σημείο του μέσου αποθήκευσης που περιέχει την πληροφορία για το πως είναι δομημένα τα partitions και τα file systems.
NAS Server Network-attached storage, δικτυακός server που εξυπηρετεί την πρόσβαση στα δεδομένα, την αποθήκευση και την ανάκτησή τους.
Δεδομένα Τα δεδομένα (Data) είναι όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν το ψηφιακό αρχείο μιας επιχείρησης. Π.χ. Βάσεις δεδομένων, φωτογραφίες, videos, αρχεία ήχου, e-mails κλπ.
Απώλεια Δεδομένων Το ατυχές γεγονός να χαθούν τα όλα ή μερος των ψηφιακών αρχείων μιας επιχείρησης χωρίς να υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς τους.
Αντίγραφα Ασφαλείας Διατήρηση εφεδρικών αντιγράφων των αρχείων μιας επιχείρησης, πλήρως επικαιροποιημένων και με ιστορικότητα.
Απομακρυσμένα Αντίγραφα Ασφαλείας Διατήρηση εφεδρικών αντιγράφων των αρχείων μιας επιχείρησης, πλήρως επικαιροποιημένων και με ιστορικότητα σε τοπικό σημείο διαφορετικό από εκείνο της επιχείρησης.
Τοπικά Αντίγραφα Ασφαλείας Διατήρηση εφεδρικών αντιγράφων των αρχείων μιας επιχείρησης, στο ίδιο τοπικό σημείο με εκείνο της επιχείρησης.
Data Availability Όλες οι ενέργειες που διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα μιας επιχείρησης θα είναι διαθέσιμα κάτω από συνθήκες μικρής ή μεγάλης επικινδυνότητας.
Επικαιροποίηση Update των δεδομένων ενός προορισμού έτσι ώστε να είναι σύγχρονο με τα δεδομένα της πηγής.
Cloud Backup Πάροχος Εταιρεία που ειδικεύεται στην διατήρηση καθημερινών αντιγράφων ασφαλείας για λογαριασμό των πελατών της, όπως η Backup Experts.
RAID Controller Η PCI τύπου πλακέτα που είναι υπεύθυνη για την διαχείρηση μιας συστοιχίας Hardware RAID.
Καταλάθος Διαγραφή Μια από τις πιο κοινές αιτίες απώλειας δεδομένων.
Overwrite Σώσιμο του αρχείου "από πάνω". Μια από τις πιο κοινές αιτίες απώλειας δεδομένων.
Ιός Κακόβουλο λογισμικό με σκοπό την εκτέλεση διεργασιών ενάντια στη θέληση του χρήστη.
Ιοί Κακόβουλα λογισμικά με σκοπό την εκτέλεση διεργασιών ενάντια στη θέληση του χρήστη.
Data Restore Η επαναφορά δεδομένων που έχουν χαθεί.
Phishing Emails Παραπλανητικά emails με στόχο να τρέξετε κάποιο επιβλαβές για τον υπολογιστή σας λογισμικό.
RAID 0 Συστοιχία αποτελούμενη από 2 τουλάχιστον δίσκους με σκοπό την αύξηση της χωρητικότητας και της ταχύτητας. Η συστοιχία RAID 0 φέρει μηδενική ανοχή σε απώλεια δίσκων, κάτι που την κατατάσσει στην χειρότερη από θέμα ασφάλειας επιλογή.
RAID members Η ομάδα των σκληρών δίσκων που απαρτίζουν μια συστοιχία RAID.
RAID member Σκληρός δίσκος που αποτελεί μέρος μιας RAID συστοιχίας.
partition Το μέρος ενός σκληρού δίσκου που το λειτουργικό σύστημα βλέπει ως λογική μονάδα αποθήκευσης.
partitions Το μέρη ενός σκληρού δίσκου που το λειτουργικό σύστημα βλέπει ως λογικές μονάδες αποθήκευσης.
RAID 1 Συστοιχία αποτελούμενη από τουλάχιστον 2 σκληρούς δίσκους με σκοπό την αύξηση της ανοχής σε απώλεια, σε περίπτωση αποτυχίας ενός από τους RAID members.
RAID 5 Συστοιχία αποτελούμενη από τουλάχιστον 3 σκληρούς δίσκους με ανοχή σε απώλεια έναν σκληρό δίσκο, και ταχύτητα ίση με εκείνη πιο αργού RAID member πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των RAID members πλην ενός.
RAID 6 Συστοιχία αποτελούμενη από τουλάχιστον 4 σκληρούς δίσκους με ανοχή σε απώλεια δύο σκληρούς δίσκους και ταχύτητα ίση με εκείνη πιο αργού RAID member πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των RAID members πλην δύο.
RAID 7 Συστοιχία αποτελούμενη από τουλάχιστον 5 σκληρούς δίσκους με ανοχή σε απώλεια τρείς σκληρούς δίσκους και ταχύτητα ίση με εκείνη πιο αργού RAID member πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των RAID members πλην τρείς.
RAID 10 Συστοιχία RAID 0 που ως RAID members φέρει συστοιχίες τύπου RAID 1
RAID 50 Συστοιχία RAID 0 που ως RAID members φέρει συστοιχίες τύπου RAID 5
RAID 60 Συστοιχία RAID 0 που ως RAID members φέρει συστοιχίες τύπου RAID 6
URE Unrecoverable Data Rate Error, η βάσει προδιαγραφών του κατασκευαστή δικαιολογημένη ανάγνωση-εγγραφή λαθών σε έναν σκληρό δίσκο. Εκφράζεται ως δύναμη του 10 ως προς την χωρητικότητα του σκληρού δίσκου.
Big Data Πρόκειται για τερατώδη όγκο πληροφοριών, το μέγεθος και η περιπλοκότητα του οποίου καθιστά ανέφικτη την επεξεργασία του με παραδοσιακές μεθόδους.
DRP Disaster Recovery Plan. Είναι το σύνολο των προσχεδιασμένων στρατηγικών αποκατάστασης σε περίπτωση απροόπτου.
GDPR General Data Protection Regulation. O νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων που τίθεται σε ισχύ την 25η Μαΐου 2018
HDD Hard Disk Drive. Σκληρός δίσκος.
RTO Recovery Time Objective. Είναι ο στόχος της ελαχιστοποίησης του χρόνου που θα μεσολαβήσει μεταξύ της απώλειας δεδομένων και της αποκατάστασης της παραγωγής.
RPO Recovery Point Objective. Είναι ο στόχος της ελαχιστοποίησης της χρονικής απόστασης μεταξύ της υφιστάμενης μέχρι πριν την απώλεια εικόνας των δεδομένων και της αντίστοιχης μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης.