το RAID δεν είναι backup

Γιατί το RAID δεν είναι backup.

Έχουμε παρατηρήσει ότι πολλοί είναι εκείνοι που μπερδεύουν το RAID με το Backup, κάποιοι μάλιστα τυγχάνουν και "τεχνικοί", IT managers κλπ. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε συνοπτικά και ξεκάθαρα 5 λόγους για τους οποίους το RAID δεν μπορεί να θεωρηθεί Backup.


  • Το RAID δεν σας προστατεύει από ιούς & malware.

Αν κάποιος ιος ή malware μολύνει το σύστημά σας, το RAID όχι μόνο δεν μπορεί να σας προστατέψει, αλλά θα επιταχύνει-ευρύνει την έκταση της καταστροφής. RAID σημαίνει μεγαλύτερη χωρητικότητα και συνήθως αυξημένη ταχύτητα. Όταν ο ιος λάβει τον έλεγχο, τα χαρακτηριστικά αυτά θα λειτουργήσουν υπέρ του.

Το RAID είναι απαραίτητο γιατί, μεταξύ των άλλων, κατά το ενδεχόμενο αποτυχίας ενός ή περισσοτέρων δίσκων είναι πολύ πιθανό οι δίσκοι να αντικατασταθούν χωρίς διακοπή της παραγωγής. Προϋπόθεση φυσικά αποτελεί ο τακτικός έλεγχος της συστοιχίας. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει το Backup...


Περίπου 1 στις 5 περιπτώσεις απώλειας δεδομένων οφείλεται στον αδύναμο κρίκο του ανθρώπινου παράγοντα και το RAID δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα γι' αυτό.


  • Το RAID δεν σας προστατεύει από ζημιές εντός της εταιρείας.

Έσπασε κάποια σωλήνα νερού, χύθηκε καφές, φωτιά, πτώση τάσεως, κλοπή κοκ. Όλα αυτά είναι γεγονότα στα οποία αδυνατεί να ανταπεξέλθει το RAID.


Αν κάποια αρχεία σας καταστραφούν για λόγους Software, Hardware ή και τα 2, το RAID απλώς θα τα διατηρεί αποθηκευμένα ως κατεστραμμένα.


Πρόκειται για την πλακέτα που ευθύνεται για τον συγχρονισμό και την ορθή λειτουργία της συστοιχίας RAID. Αν η πλακέτα αυτή καταστραφεί μερικώς ή ολοκληρωτικά, τότε την ίδια στιγμή έχετε χάσει όλα τα Δεδομένα του RAID. Λύση γι' αυτό θα μπορούσε να αποτελεί η ύπαρξη ΙΔΙΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ RAID Controller εφεδρικού και δοκιμασμένου ότι δουλεύει σωστά, αλλά μη ρωτήσετε πόσοι το τηρούν αυτό γιατί γνωρίζετε την απάντηση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Οι συστοιχίες RAID χρησιμεύουν στο να χτίζουμε συστήματα με αποθηκευτικό χώρο το άθροισμα μέρους της χωρητικότητας των σκληρών δίσκων που τα απαρτίζουν, τα οποία θα δουλεύουν με ταχύτητα συνήθως μεγαλύτερη από εκείνη των μεμονωμένων δίσκων. Το RAID είναι απαραίτητο γιατί, μεταξύ των άλλων, κατά το ενδεχόμενο αποτυχίας ενός ή περισσοτέρων δίσκων είναι πολύ πιθανό οι προβληματικοί δίσκοι να αντικατασταθούν χωρίς διακοπή της παραγωγής. Προϋπόθεση φυσικά αποτελεί ο τακτικός έλεγχος της συστοιχίας. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει το Backup.

Επιστροφή